රිජර්

  • Farming Inplenment-Ridger

    ගොවිතැන් උපකරණ-රිජර්

    නිෂ්පාදන විස්තර 3Z ශ්‍රේණියේ තැටි වර්ගයේ රිජර් ප්‍රධාන වශයෙන් අර්තාපල් සහ එළවළු ක්ෂේත්‍රයේ භාවිතා වේ. ඉහළ දුර බැහැර දුර, පහසු කෝණ ගැලපුම, පුළුල් ආධාරක පරාසය සහ ශක්තිමත් අනුවර්තනය වීමේ ලක්ෂණ ඔවුන් සතුව ඇත. උසස් තත්ත්වයේ මැංගනීස් වසන්ත වානේ තහඩුවක් තැටි නගුලේ භාවිතා වේ. තාප පිරියම් කිරීමෙන් පසු දෘ hard තාව 38-46 HRC, හොඳ ප්‍රත්‍යාස්ථතාව සහ තද බව, හොඳ පාංශු ප්‍රවේශ කාර්ය සාධනය, පාංශු හැරීම, ආවරණ ගුණාත්මකභාවය කෘෂිකාර්මික පී.ආර් හි තාක්ෂණික අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය.