බෝලර්ස්

  • Balers

    බෝලර්ස්

    නිෂ්පාදන විස්තර බේලර් යනු සහල්, තිරිඟු සහ ඉරිඟු ද al ු එකතු කිරීම, බණ්ඩල් කිරීම සහ බෝල් කිරීම ස්වයංක්‍රීයව සම්පූර්ණ කළ හැකි පිදුරු බෝලිං යන්ත්‍රයකි. එය රවුන්ඩ් හේ බේලර් වෙත ගෙන යයි. වියළි හා කොළ පැහැති තණබිම්, සහල්, තිරිඟු සහ ඉරිඟු ද .ු එකතු කිරීම සඳහා එය බහුලව භාවිතා වේ. පටි ගැසීම. යන්ත්රය සංයුක්ත ව්යුහය, පහසු ක්රියාකාරිත්වය සහ ඉහළ විශ්වසනීයත්වය යන ලක්ෂණ ඇත. ගවයන් හා බැටළුවන් පෝෂණය කිරීමේ පිරිවැය ඉතිරි කරමින් මිටි තණබිම් ආහාරයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. ගැලපෙන පි ...